Invitasjon til workshop om omstilling i bytransport

Tilmelding for Bergen 28.10 eller Stavanger 11.11: https://forms.gle/XzYz21si5JppRDcPA På vegne av forskningsprosjektet ROLES vil vi gjerne invitere deg til en workshop om omstilling i bytransport. Som en viktig aktør i utformingen av denne omstillingen, vil vi gjerne høre dine synspunkter og ha deg med i diskusjonen. Målet vårt er at diskusjonene skal ha nytte for … Continue reading Invitasjon til workshop om omstilling i bytransport