Tilmelding for Bergen 28.10 eller Stavanger 11.11: https://forms.gle/XzYz21si5JppRDcPA

På vegne av forskningsprosjektet ROLES vil vi gjerne invitere deg til en workshop om omstilling i bytransport. Som en viktig aktør i utformingen av denne omstillingen, vil vi gjerne høre dine synspunkter og ha deg med i diskusjonen. Målet vårt er at diskusjonene skal ha nytte for deltakerne for å bidra til en mer sosialt inkluderende transportsektor. 

Workshopen er del av prosjektet Responsive Organising for Low Emission Societies (ROLES), finansiert av Norges Forskningsråd og JPI Climate. Med verkstedet ønsker vi å tilby medarbeidere i diverse organisasjoner tilknyttet bytransport en mulighet til å drøfte våre funn. Forskningsresultatene våre er baserte på feltarbeid og intervjuer fokusert på omstilling av bytransport i Bergen og Stavanger. 

Metoden vi bruker i ROLES-prosjektet handler om refleksive samtaler på tvers av erfaringer og interessegrupper. Med andre ord, alle er velkomne. På verkstedet vil dere oppleve Power Cube metoden, utviklet i Storbritannia. Det kan være et nyttig verktøy å bruke til andre formål og ikke minst for å få i gang konstruktiv dialog med andre aktører utover tradisjonelle linjer. Vi fortsetter med prosessen til høsten, og håper å få med oss noen av de samme deltakerne videre.

Arrangementene finner sted på:

Litteraturhuset i Bergen, 28. oktober, 9.00-12.30

Scandic Royal Stavanger Hotel i Stavanger, 11. november, 9.00-12.30

Forskerne bak dette prosjektet er tilknyttet Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen. Vi er opptatt av digitalisering av transportsektoren for å gjøre den elektrisk og redusere karbonutslipp. Flere av studiene er publisert i fagtidsskrifter, se for eksempel her om: bilfrie sonerutrulling av elsparkesyklerdigitalisering og sosial inkluderingrettferdig transportomstilling, sårbarhet for transportenergikostnader m.fl.

Workshop agenda

9.00-9.15 Kaffe og croissant

9.15-9.45 Inspirerende samtale om maktens rolle i omstillingen

9.45-10.00 Tour de table – erfaring med bruk av kollektivtransport

                        – hindringer for bruk av kollektivtransport

10.00-10.30 Øvelse 1 – å bringe folk nærmere hverandre

– infrastruktur må forbinde, ikke skille oss!

– gruppearbeid om maktdynamikk i transportomstilling 

10.30-10.45 Debrief i plenum

10.45-11.00 Kaffe og kake

11.00-11.30 Øvelse 2 – systemiske løsninger

                        – plattformintegrasjon på tvers av mange operatører

                        – gruppearbeid om sosial inkludering i transportdigitalisering

11.30-11.45 Debrief i plenum

11.45-12.00 Diskusjon i plenum om hva som trengs for fremtidig bymobilitet

                        – profitt kontra tilgang til friluftsliv, eller?

12.00-12.30 Lunsj og mingling

Svar innen 14.10 her: https://forms.gle/XzYz21si5JppRDcPA

Kjenner du noen som kunne vært interessert i å delta? Spre gjerne ordet og lenken!

Med vennlig hilsen,

ROLES prosjektgruppe, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger (Håvard Haarstad, Helene Tråsavik, Katrina King, Morten Loe og Siddharth Sareen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s