Vil du være med i et forskningsprosjekt om rettferdig mobilitet i Stavanger?

Universitetet i Stavanger søker frivillige (18+) til en 1,5 time fokusgruppe om mobilitet og privat transport.

Ønsker du et mer rettferdig mobilitetstilbud i Stavanger hvor bilen kan byttes ut for gode og tilgjengelige alternativer? Forskningsprosjektet ROLES bedriver tverrfaglig forsking på rettferdig og inkluderende av-karbonisering i flere europeiske byer. Vi ønsker å samle frivillige personer bosatt i Stavanger for en hyggelig og lærerik sammenkomst, hvor våre forskere ønsker å høre på erfaringer og tanker omkring hvordan innbyggerne dekker sine mobilitetsbehov. Her er alle velkomne! Det vil bli servert mat og noe forfriskende drikke og alle deltakere vil motta et Sentrumsgavekort på en verdi av 250 kr.

Om du er interessert, vennligst benytt denne lenke for å tilmeldt deg: https://forms.gle/RnT7fPicxjp5bRtw7

Vi håper du stiller opp for en av de fokusgrupper, og ser frem til å diskutere temaet med deg!

Mer utdypende om fokusgrupper:

Norske byer er under en mobilitetsforandring. Med klimaendringene, folkehelse, og plassbruk som bakteppe har samtlige norske byen lagt planer og strategier som tenker nytt om hvordan by-områder kan planlegges og tilrettelegges for fremtiden. Ny teknologi har låst opp muligheter for et mer fleksibelt og variert mobilitetssystem i Stavanger og vi ser stadig nye aktører komme på markedet med sine løsninger som gir flere folk et alternative til den en-dimensjonale bilbyen. Både kommunen og fylkeskommunen er svært engasjert i utvikling og testing av nye systemer som bildeling, bysykler, og hybride løsninger, samt innføring av politiske virkemidler som mobilitetspunkter og færre parkeringsplasser. 

Likevel vet vi som samfunnsforskere at gode endringer krever mer enn bare ny teknologi og politikk, da samfunnsendringer først og fremst handler om menneskene de angår. Derfor ønsker vi i forskningsprosjektet ‘Responsive Organisation of Low Emission Societies’ (ROLES) å invitere våre medborgere til en interaktiv fokusgruppe for å forstå bedre hvordan rettferdige og inkluderende mobilitetssystemer kan utvikles for fremtiden i Stavanger.

Fokusgruppene vil finne sted på Best Western Havly Hotell, på tre forskjellige datoer og seks forskjellige klokkeslett. Du kan selv velge når det passer deg best ved å svare på alternativene i påmeldingsskjemaet.

Alle deltakere vil motta et Sentrumsgavekort på en verdi av 250 kr. Det vil bli servert mat og drikke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s